• امروز : پنج شنبه - ۵ خرداد - ۱۴۰۱

جلال الدین حجتی

۰۳دی
افزایش ۱۰ درصدی تولید برق در نیروگاه‌های برق‌آبی شرکت آب و نیرو
معاون بهره‌برداری شرکت آب و نیرو خبر داد:

افزایش ۱۰ درصدی تولید برق در نیروگاه‌های برق‌آبی شرکت آب و نیرو

معاون بهره‌برداری شرکت آب و نیرو با بیان اینکه شرکت آب و نیرو سهم 28 درصدی از مجموع ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی کشور را دارد، از افزایش 10 درصدی تولید برق نیروگاه‌های برق‌آبی این شرکت خبر داد.