• امروز : پنج شنبه - ۵ خرداد - ۱۴۰۱

جانباز و ایثارگر

۲۹فروردین
اولویت مهم دولت فعلی و بعدی تزریق واکسن باشد
دکترمحمدرضا کمالی کارشناس مسائل اقتصادی و سیاسی مطرح کرد؛

اولویت مهم دولت فعلی و بعدی تزریق واکسن باشد

شهرداريها و مسئولين رد بالاى كشور زمانى واكسن بزنند كه حداقل نیمی از جمعيت کشور واكسینه شده باشند.