• امروز : پنج شنبه - ۲۹ اردیبهشت - ۱۴۰۱

بیمه تعا

۰۳آذر
چرا بیمه زندگی دغدغه مردم نیست
گفتگو با مدیر بیمه های عمر و زندگی بیمه تعاون؛

چرا بیمه زندگی دغدغه مردم نیست

چرا بیمه زندگی دغدغه مردم نیستاخبار پولی مالی- نخستین دغدغه مردم در شرایط فعلی تهیه نان شب و رفع نیازهای فیزیولوژیکی است نه تهیه بیمه های عمر و تامین آرامش روزهای آتی.