• امروز : چهارشنبه - ۲۸ اردیبهشت - ۱۴۰۱

بزرگ‌ترین پروژه صنعت سرب و روی کشور

۲۳خرداد
چرا دومین معدن سرب و روی جهان اسیر دست رانت و دلالی شده است؟
معدن مهدی آباد در هزارتوی فساد و ناکارآمدی

چرا دومین معدن سرب و روی جهان اسیر دست رانت و دلالی شده است؟

در حالی که ایران گرفتار تحریم‌های ضدانسانی دولت آمریکا است و از حیث اقتصادی، یکی از امیدهای کشور این است که «اقتصادِ معدن و صنایع معدنی» جای اقتصاد آسیب‌پذیرِ مبتنی بر نفت را بگیرد، بزرگ‌ترین پروژه صنعت سرب و روی کشور با ارزش حداقل 20 میلیارد دلار، معطلِ دلال‌بازی، رانت و سوداگری است.