• امروز : پنج شنبه - ۵ خرداد - ۱۴۰۱

انتخاب الکترونیک

۱۵بهمن
گسترش شبکه فروش انتخاب الکترونیک با همکاری فروشگاه‌های رفاه

گسترش شبکه فروش انتخاب الکترونیک با همکاری فروشگاه‌های رفاه

مدیرعامل شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه به همراه مدیران ارشد این مجموعه در جریان بازدید از خطوط تولید لوازم انتخاب الکترونیک از آخرین دستاوردهای تکنولوژیک و فناوری‌های تولیدی فعال در این مجموعه مطلع شدند و تفاهم‌نامه همکاری نیز میان طرفین به امضا رسید.