• امروز : پنج شنبه - ۵ خرداد - ۱۴۰۱

امیرحسین جوان بخت

۱۱اسفند
تشکیل کارگروه ایمن‌سازی اماکن پرخطر ، جزو سه ایده برتر حقوق عامه  دادستانی کل کشور انتخاب شد

تشکیل کارگروه ایمن‌سازی اماکن پرخطر ، جزو سه ایده برتر حقوق عامه دادستانی کل کشور انتخاب شد

تشکیل کار گروه ایمن سازی اماکن پرخطر شهر مشهد در رویداد ایده‌پردازی حقوق عامه دادستانی کل کشور جزو سه ایده برتر انتخاب شد.