• امروز : پنج شنبه - ۵ خرداد - ۱۴۰۱

امید ژرف نگر

۰۱بهمن
آغاز پروژه ابر ایران، شبکه ابری یکپارچه توزیع شده

آغاز پروژه ابر ایران، شبکه ابری یکپارچه توزیع شده

کنسرسیوم آسیاتک، امید ژرف نگر و ابر زس با همکاری سازمان فناوری و اطلاعات ایران برای پروژه ابر ایران کلید خورد.