• امروز : پنج شنبه - ۵ خرداد - ۱۴۰۱

احمد اتحادپور

۲۷اردیبهشت
رونمایی از طرح اتحاد بیمه و بورس
برای اولین بار در کشور رقم خورد؛

رونمایی از طرح اتحاد بیمه و بورس

از طرح اتحاد بیمه و بورس با همکاری شرکت بیمه باران و سبدگردان آرمان اقتصاد با حضور علیرضا هادی و احمد اتحادپور، مدیران عامل رونمایی شد.