• امروز : پنج شنبه - ۵ خرداد - ۱۴۰۱

اتحادیه صحافان تهران

۰۹دی
تاثیر مثبت جشنواره بر حوزه چاپ / ضرورت توجه به جایگزین ‎های فارسی
رئیس اتحادیه صحافان تهران عنوان کرد:

تاثیر مثبت جشنواره بر حوزه چاپ / ضرورت توجه به جایگزین ‎های فارسی

رئیس اتحادیه صحافان تهران عنوان کرد: رئیس اتحادیه صحافان تهران گفت: برگزاری جشنواره می‌تواند تاثیر مثبتی در پیشرفت حوزه چاپ داشته باشد و در صورتی که تمرکز و مطالعه بیشتری بر حوزه‏ های جشنواره داشته باشیم می‏ توانیم واحدهای صنفی وابسته به چاپ را به سمت نوآوری و پیشرفت تشویق کنیم.