• امروز : چهارشنبه - ۱۷ آذر - ۱۴۰۰

ابوالفضل میرزایی

۲۰دی
پایگاه مقاومت بسیج سردار عارف فتاحی در نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب افتتاح شد

پایگاه مقاومت بسیج سردار عارف فتاحی در نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب افتتاح شد

پایگاه مقاومت بسیج سردار عارف فتاحی نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب با حضور مجتبی حافظ ملکی جانشین سازمان بسیج، ابوالفضل میرزایی فرمانده حوزه بسيج مالي، منابع انساني و برنامه ريزي شهرداری تهران و محمدرئوف قادری مدیرعامل نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب افتتاح شد.