• امروز : چهارشنبه - ۱۷ آذر - ۱۴۰۰

ابر زس

۰۱بهمن
آغاز پروژه ابر ایران، شبکه ابری یکپارچه توزیع شده

آغاز پروژه ابر ایران، شبکه ابری یکپارچه توزیع شده

کنسرسیوم آسیاتک، امید ژرف نگر و ابر زس با همکاری سازمان فناوری و اطلاعات ایران برای پروژه ابر ایران کلید خورد.