• امروز : پنج شنبه - ۹ تیر - ۱۴۰۱

آسیه حاتمی

۰۸خرداد
افتتاح «نمایشگاه کار دانشکدگان فنی دانشگاه تهران»

افتتاح «نمایشگاه کار دانشکدگان فنی دانشگاه تهران»

مراسم افتتاحیه و نشست خبری نمایشگاه کار دانشکدگان فنی دانشگاه تهران صبح امروز با حضور دکتر ناصر سلطانی (رییس دانشکدگان فنی دانشگاه تهران)، آسیه حاتمی (بنیان گذار و مدیر عامل ایران تلنت)، دکتر بهزاد رستمی (معاون پژوهشی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران) و اهالی رسانه در دانشکده مکانیک دانشکدگان فنی دانشگاه تهران برگزار شد.