• امروز : شنبه - ۳۰ تیر - ۱۴۰۳

آزمون شناسایی

۲۰تیر
آگهی تمدید مهلت ثبت نام آزمون شناسایی و بکارگیری نیروی قراردادی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر و شرکت جهان فولاد سیرجان

آگهی تمدید مهلت ثبت نام آزمون شناسایی و بکارگیری نیروی قراردادی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر و شرکت جهان فولاد سیرجان

آگهي تمدید مهلت ثبت نام آزمون شناسايي و بکارگیری نیروی قراردادی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر و شرکت جهان فولاد سیرجان.